Eko Aqua Treat

Eko -Aqua arıtma paketi, arıtma ve geri kazandırma üniteleri ; hidrosiklon, ayrıştırıcı, filtre ve susuzlaştırma sepetini içerir. Ek olarak , aktif karbon filtre, kum filtre, su yumuşatma ünitesi de sisteme ilave edilebilir. Eğer arzu edilirse kimyasal arıtma ünitesi de konulur. Kimyasal arıtma ile suda çözünmüş veya askıda halde bulunan maddelerin fiziksel durumunu değiştirerek çökelmelerini sağlamak üzere uygulanan arıtma prosesleridir. Kimyasal arıtma işleminde, uygun pH değerinde atık suya kimyasal maddeler (koagülant, polielektrolit vb.) ilave edilmesi sonucu, çöktürülmek istenen maddeler çökeltilerek çamur halinde sudan ayrılır. Kimyasal arıtma işlemi ile askıda katı madde, KOİ, BOİ, ağır metal ve fosfor gibi parametrelerin giderimi sağlanmaktadır.
Paket arıtma ünitesi yer üstünde kuruludur. Otomatik araç yıkamadan gelen atık su , çok yoğun çamur ve yağlı madde içerir. Yeraltında ön çökelme ve yağ ayırmadan geçtikten sonra içinde hala kirlilik vardır. Suyun içindeki ağır parçacıklar hidrosiklondan geçerken, merkez kaç kuvvetinin etkisiyle atık sudan ayrılır ve düşer.
Paket arıtma sistemimiz , YOĞUNLUK ve BİRLEŞTİRME(Gravity& Coalesing) teorisine göre dizayn edilmiştir. Bu teoriyle birlikte , yağ ve katı parçacıklar atık sudan ayrılır. Lamel separatörden gelen atık suyun ön arıtmadaki geçişi sırasında ağır partiküller ve yüzer maddelerde ayrılır. Arıtma işleminin tamamı boyunca , atık suyun %75-%80 ‘i arıtılarak tekrar kullanıma hazır hale getirilir. Kalan %30’luk kayıp miktar ise şebeke suyu ile doldurulur.
Su seviye kontrollü valf ile son kısma arıtılmış su eklenir. Son kısımdan gelen arıtılmış su santrifüj pompa ile 50 mikron a kadar olan kısmı yıkanabilir filtreden, 10 mikrona (5 mikrona kadar da düşürülebilir)kadar olan kısım ise torba filtreye basılır. Daha sonra otomatik araç yıkama suyunun toplandığı arıtılmış su deposuna temiz su pompalanır. Tüm bu sistem plc otomasyon paneli ile kontrol edilir.